Intent and Filter android


Intent and Filter dùng để chuyển đổi dử liệu qua lại giữa các activitySơ đồ


 
Advertisements